Registrace se otevírají 24. srpna 2015

Jelikož hra nabízí, mimo jiné, několik rolí pro páry, chceme letos jako experiment otevřít párovou předregistraci. Máte-li kamaráda, přítelkyni, manžela, ... se který si chcete Maledictum zahrát, registrujte se společně v předkole, které bude otevřeno 20.-23. 8. Pro ostatní hráče se registrace otevírají 24. srpna 2015. První kolo registrací bude uzavřeno 27. srpna. V případě, že se v 1. kole registrací oba běhy nenaplní, bude otevřeno druhé kolo registrací, které bude na první bezprostředně navazovat a to v termínu 31. srpna až 6. září.

K registraci si prosím stáhněte a vyplňte registrační dotazník (pro hráče / pro páry). Vyplněný jej zašlete na e-mail, který je v něm uveden. Organizátoři Maledicta vás kontaktují po skončení prvního kola registrací.

Pokud by zájem o hru byl větší, než je její kapacita, budeme z přihlášených hráčů losovat. Nejde tedy o to, kdo se přihlásí dříve!

Registrační poplatek 600.-Kč bude vybírán předem.

V případě potřeby kontaktujte organizátory na e-mailu: MaledictumLARP@gmail.com nebo na facebooku