Klan Archontů

Upíři každým coulem. Z jejich úst nejčastěji uslyšíte, že lidé jsou dobytek. Nepovažují se v nejmenším za stejný živočišný druh, cítí se být lidem zcela samozřejmě nadřazeni. Skoro stejně tak nadřazeni se cítí oběma zbývajícím klanům upírů, založeným jejich společným předkem. Vynikají elegancí, vytříbeným vkusem, diplomatickými dovednostmi, politickou mocí, lstivostí, intrikami a arogancí. Myslí si, že jim projde cokoli, protože jsou v zásadě nejlepší a nejchytřejší vůbec a pokud jde o další zisky, nezastaví se před ničím. Nevynechají jedinou příležitost ke zvýšení své prestiže.

Klan Gnat

Poloupíři, upíři s nejvíce zachovanými lidskými rysy. Je u nich sice slabší jejich upíří já, ale zato silnější lidská stránka, takže zpravidla nemyslí jen na vlastní prospěch. Mají smysl pro etiku a morálku, jaká se u jiných upírů nevidí. Nepovažují za správné kvůli krvi zneužívat lidi, proto nemívají ghouly a živí se krví zvířat. Jiné klany za to na ně hledí s nepochopením a despektem. Jejich společným snem je společnost, ve které upíři a lidé žijí vedle sebe a navzájem si pomáhají. Svůj pololidský stav považují za požehnání a členy jiných klanů litují, ale v případě střetu jsou si schopní stát pevně za svými zásadami. Jejich velkou výhodou se ochota spojit síly a čelit obtížím společně.

Klan Meriben

Mezi sebou docházejí uznání zejména na základě vědomostí, které nashromáždili a jejich jedinou společnou vášní je, proniknout do tajů upíří existence. Žene je touha po poznání, mají bytostnou potřebu vědět maximum o tom, co přesně, ve všech ohledech, znamená být upírem, kde se vzali a jaký je jejich úkol ve světě. 99% času tráví zahrabaní v prapodivných báchorkách, pohádkách a lidových pověstech, ale v tom zbývajícím procentu občas objeví střípek pravdy. Jelikož je dávají dohromady už pár století, dosáhli úctyhodných vědomostí a traduje se, že nejstarší z nich ovládají síly, které jiní upíři dávno zapomněli. I proto na ně občas jiné klany hledí s podezřením. Vlastně i oni sami na sebe někdy hledí s podezřením. Své poznatky si žárlivě střeží a ani mezi sebou si plně nedůvěřují.